Home...
Visie...
Leerlingen...
Ouders...
Scholen...
Contact...
Personeel...


Huiswerkbegeleiding De Jonge werd in 1984 door Francien de Jonge opgericht.
Francien studeerde geschiedenis en had jarenlange ervaring met het coachen van leerlingen/studenten.
Al vrij snel na de start werd de leiding uitgebreid met de dochter van Francien, Nancy-Els. Zij is degene die nu scepter zwaait. Ook Nancy-Els heeft haar sporen verdiend in het onderwijs; na de HEAO (commerciële economie) vervulde ze diverse functies in het bedrijfsleven en werkt ze nu al geruime tijd aan ROC Landstede als docente aan
de afdeling Economie.
In eerste instantie werd gewerkt aan huis, maar door grote belangstelling werd al snel uitgeweken naar andere passende huisvesting.

Deze jarenlange ervaring vertaalt zich in een gedegen pedagogische aanpak, waarin veel ruimte is voor de individuele leerling en zijn persoonlijke behoeften. Een belangrijke rol in
de begeleiding speelt de samenwerking met ouders/verzorgers.
Regelmatig worden zij op de hoogte gebracht van vorderingen en afspraken. Met de
scholen werden goede contacten opgebouwd. “Huiswerkbegeleiding De Jonge” is bekend met de verschillende werkwijzen van alle scholen in de regio.

 

Tekst: Van Troye txt. www.vantroye.nl - Webdesign: Scholten Reclamestudio www.scholtenreclamestudio.nl