Home...
Aangenaam...
Visie...
Leerlingen...
Ouders...
Scholen...
Contact...


Personeel
“Huiswerkbegeleiding de Jonge” werkt dagelijks met meerdere coaches.
Deze coaches hebben een positieve houding en dagen de leerling uit.
Zij geven de leerling voldoende eigen verantwoordelijkheid en ondersteunen daar
waar nodig. Zij hebben oog en oor voor de persoonlijke behoeften van elk kind
en spelen daar op in. Altijd is herwinnen van het zelfvertrouwen van de leerling ons doel.
Onze coaches zijn zeer bekwaam in één of meerdere schoolvakken. Specialisten
worden tevens ingezet bij het geven van bijlessen t/m de 6e klas van het VWO.
De begeleider houdt de vorderingen nauwgezet bij en rapporteert zo nodig aan ouders
en/of school.
Niet het stellen van regels maar het aanspreken op het eigen kunnen van
de leerlingen staat centraal.
Een goede sfeer en de open verstandhouding zijn de basis van ons succes!
Als dit je aanspreekt en je wilt bij ons werken nodigen we je van harte uit om
te solliciteren. Stuur een mail met je motivatie naar info@huiswerkbegeleidingdejonge.nl
en je hoort snel van ons!

Wij bieden je een ontspannen werkomgeving, goede begeleiding maar ook
zelfstandigheid en goede verdiensten.