Home...
Aangenaam...
Visie...
Leerlingen...
Ouders...
Contact...
Personeel...


Als docent komt u regelmatig tegen dat leerlingen onvoldoende laten zien voor een overgang, examen, of zelfs voortgang van de opleiding op het huidige niveau.
Een snelle oplossing is dan het terugplaatsen van de leerling, of doubleren. Zakken voor
het examen lijkt soms onvermijdelijk…..
'Huiswerkbegeleiding De Jonge' kan een oplossing bieden als de school zelf geen mogelijkheden heeft deze leerling intensiever te begeleiden.
Bij ons werken leerlingen in kleine groepen, en worden individueel, op maat, begeleid.
Met elke leerling wordt een individueel traject besproken, in overleg met ouders en
waar nodig de school. Deze begeleiding kan zolang duren als nodig. Soms volstaat
een kwartaal, soms een schooljaar, of meerdere schooljaren. Doel is altijd de leerling
zelf weer de sturing te geven over zijn opleiding.
Redenen om begeleiding buiten school te zoeken kunnen zijn;
Motivatieproblemen, Privé- en/of gezinsomstandigheden
Leer- en/of concentratieproblemen, Onvoldoende studievaardigheden
Twijfels over niveaukeuze, Achterblijvende resultaten

' Huiswerkbegeleiding De Jonge' is een commercieel instituut dat door ouders wordt ingeschakeld. U als docent kunt natuurlijk doorverwijzen of ouders het advies geven contact met ons op te nemen. De ouders zijn opdrachtgever en klant. Een prijsopgaaf wordt aan ouders gedaan als de vraag concreet is.
Wanneer u als school bezorgd bent of ouders in staat zijn deze investering op te brengen kan op verzoek van school een gereduceerd tarief worden overeengekomen.